Muziek moet emotioneren, niet imponeren

een gesprek met Frank Theuns naar aanleiding van een concert dat op 2 februari 2020 zal plaatsvinden, ontleend aan driemaandelijkse uitgave Magazine Kasteel d’Ursel